Беседа Евгения Федорова с НОД Беларуси. 02.10.2020